ฉันชอบเธอ (Like U)

เนื้อเพลง

(Fay) ฉันชอบโพสรูป เธอชอบคอมเม้น มันก็เป็นความพอดี ฉันชอบนอนหลับ ส่วนเธอก็ชอบขับรถ ก็ลงตัวไปทุกที่

(Emma) ถึงเธอชอบเล่นมุกฝืด ให้ฉันต้องยิ้มอ่อน แต่ฉันก็ชอบมุกนี้ ก็เหมือนว่าชอบอะไร คล้ายกันหลายอย่าง มันช่างดูเข้าที

(Fay) แต่ยังมีเรื่องนึง ไม่รู้ว่าเธอมองไง มองแบบฉันหรือไม่

(Fay Emma) ก็เลยอยากถามดู

*Hook

(Fay) ฉันชอบเธอ

(Emma) แล้วเธอหล่ะชอบฉันไหม

(Fay) ชอบใกล้เธอ

(Emma) แล้วเธอหล่ะชอบใกล้ใคร

(Fay) ดูลงตัวหมด

(Emma) มันดูลงล็อค แล้วลงเอยแบบไหน

(Fay) ฉันชอบเธอ

(Emma) ชอบเธอมานานรู้ไหม

(Fay) ชอบยิ้มเธอ

(Emma) แล้วเธอชอบยิ้มให้ใคร

(Fay) หากว่าเธอนั้น ไม่ได้ชอบฉัน

(Fay Emma) เรื่องที่ชอบตรงกัน ก็คงจบไป

**RAP

(Emma) หว่อ จิ้ว สี่ฮวน เจ๋อยั่ง เต๊อะ หนี่ 我就喜欢这样的你 หนี่ ผ่าว ไหล ผ่าว ชวี ใจ้ หว่อ เต๊อะ ซิน 你跑来跑去在我的心 หนี่ ทิง เจี้ยน ซิ่งฝู เต๊อะ เซิง อิน 你听见幸福的声音 ปู้ หลง อี้, อ้าย ส้าง โม่ เหยิน เจิน ปู้ หลง อี้ 不容易,爱上某人真不容易

***Hook2

(Emma) หว่อ อ้าย หนี่.

(Fay) หนี่ เนอ สี่ฮวน หว่อ มา 我爱你。你呢喜欢我吗

(Emma) อ้าย จิ้น หนี่.

(Fay) หนี่ เนอ สี่ฮวน จิ้น เสย 爱进你、你呢喜欢进谁 คั่น ฉี่ ไหล เฮิ่น จุ้ย เหอ ซื่อ เต๊อะ 看起来很。最合适的 เจี๋ย จวี๋ ซื่อ เสิน เมอ 结局是什么?

(Emma) หว่อ อ้าย หนี่,

(Fay) หนี่ จือ เต้า มา 我爱你、你知道吗

(Emma) อ้าย เซี่ยว หนี่,

(Fay) หนี่ สี่ ฮวน เซี่ยว เก่ย เสย 爱笑你、你喜欢笑给谁 หยู กั่ว หนี่ ปู้ สี่ ฮวน หว่อ 如果你不喜欢我 น่า จิ้ว เอี้ยว เจี๋ย สู้ ปู้ อ้าย หนี่ เลอ 那就要结束,不爱你了