Preawwa

ชื่อ – นามสกุล : บุญสิตา วรารักษพงศ์

ชื่อเล่น            : แพรววา

วันเดือนปีเกิด  : 

ความสามารถพิเศษ : 

ติดตามน้องได้ที่

FB : Preawwa CmCafe
IG : Preawwa.cmcafe

งานอดิเรก          :

กีฬาที่ชื่นชอบ     :

สีที่ชื่นชอบ         :

สัตว์เลี้ยงแสนรัก  :  

แนวเพลงที่ฟัง     :

อาหารโปรด        :

ขนมหวานที่ชอบ  :

สามารถพบปะพูดคุยกับเหล่าโอตะคนอื่นๆ ได้ที่

Fanpage : Preawwa CmCafe Fanclub

Line Square : แก้งคนขายเฟรนฟรายของพว

Profile Picture

Gallery